Faq

Er is 1 versie van het zebrapad. Deze is geschikt voor zowel een klinker- en asfaltweg. De lengte is aanpasbaar naar de breedte van de weg.
De platen kunnen gekoppeld worden. Maximaal formaat 1 prefabplaat met 3 strepen van 50x400cm. = ± 480x300cm.

Het zebrapad kan in alle bestaande en nieuwe wegen aangelegd worden.
Uitzondering daar waar het verkeer een draaiende beweging moet maken op het zebrapad.
In een verkeersdrempel moet de prefabplaat minimaal 100cm. van het hoogste punt zitten zodat de vering van de voertuigen niet op het zebrapad plaatsvindt.

De prefabplaat heeft een breedte van ±480cm. De lengte is aanpasbaar met een maximaal lengte per plaat van 300cm. De platen zijn aan elkaar te koppelen.
Elke lichtplaat is +/- 200cm x 50cm. Normaal gesproken worden er 2 platen gebruikt per streep (totaal 400cm x 50 cm)

De platen zijn uitvoerig getest bij een transportbedrijf. Testen bij TNO wijzen uit dat de belasting van een volle vrachtwagen gelijk is aan 10.000 auto’s.  Tijdens de test zijn de platen dus belast met +/- 2.500.000 auto’s per dag. De platen zijn getest on der diverse weeromstandigheden (vorst, zon etc.), waarbij tevens gekeken is naar de effecten van zout strooien.

De lichtplaten zijn uitvoerig getest waardoor de kans op het vervangen van een plaat klein is. De lichtplaat kan vervangen worden. Dit gebeurd op locatie en de weg zou voor 50% afgezet moeten worden. Het vervangen is weersafhankelijk, droog en >15 C.

Lighted Zebra Crossing B.V. biedt zijn klanten een optie aan om voor een klein bedrag per maand de beschikking te hebben over een vervangende plaat bij problemen. De garantie voor de lichtplaten is 1 jaar naar plaatsing.

Naast het zebrapad wordt een schakelkast geplaatst die voorzien is van 230V drivers. Deze driver breng 24V naar de platen. Het zebrapad kan op een normale 230V aangesloten worden. De lichtplaten zijn dimbaar.

De zebrapaden zijn voorzien van 2 drivers. Als er 1 uitvalt zal altijd 50% (200cm x 50cm) nog verlicht zijn. De drivers zijn bij Lighted Zebra Crossing B.V. op voorraad en kunnen binnen 24 uur verzonden worden.

Nee, de lichtplaten kunnen separaat vervangen worden. De weg zal voor minimaal 50% afgesloten moeten worden. Afzetmateriaal zal de opdrachtgever verzorgd moeten worden. De werkzaamheden zullen alleen plaats kunnen vinden met droog weer en een minimale temperatuur van 15 graden C.

Nee elke plaat is voorzien van LED’s welke een zeer minimale stroomopname hebben. Het verbruik per plaat is ongeveer 45 Watt op 24V

De producten van Lighted Zebra Crossing B.V. kunnen door toevoeging van diverse opties intelligent uitgevoerd worden (in ontwikkeling). Hierbij kan gedacht worden aan snelheidsmeting, aantal voertuigen meting etc. Er bestaat een mogelijkheid om een abonnement te nemen bij Lighted Zebra Crossing B.V. waardoor de klant maandelijks de afgesproken informatie in digitale vorm aangeleverd krijgt.

Bij elke zebra wordt een schakelkast meegeleverd. Deze wordt naast het zebrapad geplaatst en verbonden met de straatverlichting. Indien de straatverlichting aan gaat zal het zebrapad ook verlicht zijn.

Afhankelijk van wat de klant wil wordt meestal voor gekozen om het zebra alleen aan te schakelen in “donkere” toestand. Hierdoor wordt er meestal voor gekozen om te schakelen met de straatverlichting.

Nee er is geen dagelijks/maandelijks onderhoud noodzakelijk. Geadviseerd wordt om regelmatig visueel te controleren of alles nog werkt en geen schades zijn ontstaan.

Ja, het gehele zebrapad is een plug en play systeem.